Töltse le ajánlónkat

Töltse le PDF formátumban a 0% iparűzési adóról szóló információk összefoglalóját!

Kapcsolat

 

Balló Krisztiánnn


2615 Csővár, Madách u. 1

+36 70 946 0740

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

 


contact

Újvári Krisztina titkárságvezető | 2615 Csővár Madách u 1

+36 20 246 6996

+36 1 445 2550

+3627/328423

Csővár település

Dokumentumtár

Székhely módosításhoz és cégalapításhoz szükséges dokumentumok egy helyen

Kalkulátor

Számolja ki, hogy mennyit spórolhat székhelye áthelyezésével!

Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési időszak első felhívásai

2014. október 27., hétfő

2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, 2014-20-as fejlesztési időszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.  

A kormány foglalkoztatási célkitűzéséhez kapcsolódóan Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését segítő pályázatának célja az atipikus foglalkoztatási formák és a rugalmas munkaszervezés elterjesztése, a munka és a magánélet összehangolása, valamint a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése. A felhívás 4 milliárd forint forráskerettel jelent meg.

Szintén e célkitűzést szem előtt tartva jelent meg a GINOP ifjúsági Garanciaprogram 36 milliárd forintosa keretösszeggel, amelynek lényege, hogy képzési lehetőséget biztosítson, vagy a munka-erőpiaci beilleszkedéséhez segítséget nyújtson azon 15-25 év közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak, illetve nem dolgoznak. A program célja, hogy speciális, személyre szóló segítséget kaphassanak a rászoruló fiatalok.

A kormány kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis-, és középvállalkozások gazdasági szerepének erősítésére, ennek érdekében a fiatalok vállalkozóvá válását 4 milliárd forinttal támogatja, a kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésére és eszközbeszerzésére 8,5 milliárd forintot nyitott meg, a kereskedelem fejlesztésére és a piacnyitás támogatására pedig 1,5 milliárd áll rendelkezésre.

A GINOP fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázata maximum 100 százalékos támogatási intenzitással a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok felkészítését támogatja saját vállalkozásuk indításában, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint a vállalkozásuk induló költségeihez nyújtott pénzügyi támogatással.

A GINOP kis- és középvállalkozások ipari kapacitásbővítését támogató pályázata vissza nem térítendő támogatást nyújt a fejleszteni kívánó feldolgozóiparban tevékenykedő hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások számára. A beruházás keretében lehetőség nyílik eszköz-és géppark fejlesztésre, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására.

A GINOP-ban a piacnyitás támogatására megjelenő kiírás elsősorban azon mikro-, kis- és középvállalkozások külföldi piacokra való kijutását segíti, amelyek magas feldolgozottságú, végfogyasztásra szánt termékeket állítanak elő.

A kormány derogációs kötelezettségeinek eleget téve ivóvízminőség-javítását célzó, valamint szennyvíz-elvezetés és –tisztításhoz kapcsolódó támogatási konstrukciókat hirdettünk meg mintegy 58,7 milliárd forint keretösszegben.

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Szennyvíz elvezetés és- tisztítás szennyvízkezelés megvalósítására irányuló felhívása keretében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetése, a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítása, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezése kerül támogatásra.

 

A KEHOP Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására irányuló kiemelt felhívásának célja a lakosság számára a 98/83/EK irányelvben előírt minőségű egészséges ivóvíz biztosítása.

 

A kormány az egészségügyi ágazat tekintetében célul tűzte ki az egészségügyi humán erőforrás hiányának enyhítését és motivációjának fokozását. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2,5 milliárd forint keretösszegű kiemelt felhívásának alapvető célja, hogy lehetőséget adjon az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó ápoló és asszisztens szakképesítésű, de további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdolgozók képzettségének fejlesztésére, OKJ-s ápolói képesítés megszerzése céljából.

 

A szintén EFOP keretében meghirdetett 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtó kiemelt felhívás a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása érdekében képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal járul hozzá az óvoda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítéséhez, kiemelt figyelemmel a hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.

 

A felhívásokkal kapcsolatos további információkról a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat elérhetőségein érdeklődhet (http://palyazat.gov.hu/telefonos_ugyfelszolgalat).

 

Végre megjelentetésre kerültek az új Széchenyi 2014-2020 forráslehetőségek első pályázati anyagai. Jelen levelünkben az eszközbeszerzési és telehelyfejlesztési programra szeretnénk felhívni szíves figyelmeteket, mely lehetőség a Közép Magyarországi régión kívül fizikailag megvalósuló beruházások esetében nyújthat segítséget! Amennyiben a pályázati lehetőség kapcsán akár a projektötlet kialakításában, akár annak előkészítésében, a pályázat összeállításában segíteni tudunk, örömmel és készséggel várjuk szíves visszajelzését.
 
Néhány fontos információ: 
-          Csak az "Ágazati fókusz"-ban szereplő tevékenységek fejlesztése támogatható – listát csatoltuk
-          Minimum 3 db lezárt üzleti éve kell legyen a pályázónak, vagy az anyavállalatnak. Újonnan alakult cég nem pályázhat, az utolsó lezárt teljes üzleti év átlagos stat létszáma el kell érje az 1 főt (a projekt összköltsége is az előző év mérlegfőösszegét nem haladhatja meg).
-          Nem pályázhat az a vállalkozás amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a nem az „Ágazati fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik.
-          Minden költségtételt 3 db. Árajánlattal alá kell támasztani.
-          12 hónap alatt meg kell valósítani a projektet.
-          Csak és kizárólag a Budapest és Pest megyén kívül megvalósuló beruházások támogathatóak jelenpillanat! Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési

kapacitásainak bővítése

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó

lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

 magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor,

az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy

exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben

foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi,

nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen

tekintetben növekszik.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik

legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott)l), teljes (365 napot jelentő)

üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

 amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok

általjóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,

vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.

 amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által

jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.

 amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója

alapján az árbevételének legalább 50%-a nem a jelen felhívás 6. számú fejezetének „Ágazati

fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik.

 amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH

által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának

időpontjában.

 amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel,

 amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel,i) amely

azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,

amennyiben:

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett

vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül

rögzítésre,

- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges

továbbadás.

 nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

 acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez,

szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti

ésbelvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó

infrastruktúrához, energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú

infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,  Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott

akvakultúratermékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz

szintentartó beruházáshoz.

 Ha a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos

vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem

benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló

tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás

befejezését követő két éven belül.

A támogatás mértéke, összege:

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum

100.000.000 Ft.

 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb –

beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az Atr. 25. §-a szerint

meghatározott mérték.

Önrész:

 A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel

csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az

államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a

kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás

minősül.)

 A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az

önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

A projekt megkezdése:

Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz nem

igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját

felelősségére megkezdhető.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a

Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12

hónapon belül.

Támogatható tevékenységek bemutatása:

A felhívás támogatja a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését. A felhívás keretében az

alábbi tevékenységek támogathatóak:

 Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként)

 Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz

beszerzése (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem

támogatható

 Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai

eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

 A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

(regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

 Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó

költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

 Anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új termelő eszköz beszerzése

tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.

A projekt területi korlátozása:

 Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem

benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Kötelező vállalások:

1. Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét

közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem

csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.).

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai

állományi létszáma.

2. Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési

évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók

esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5%

lesz.

Fenntartási kötelezettség és nyomonkövetés:

 A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő

kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig

fenntartja és üzemelteti.

 A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról

köteles adatot szolgáltatni:

A projekt javaslat maximális összköltsége:

Jelen pályázati felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében

történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 000 000 Ft lehet.

Előleg igénylése:

Jelen pályázati felhívás keretében legalább 20 000 000 Ft támogatási összeg megítélése esetén

előleg igényelhető.

Biztosítékok köre:

Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a Kedvezményezett biztosíték

nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:

 bankgarancia,

 ingatlan jelzálogjog,

 garanciaszervezet által vállalt kezesség,

 biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –kötelezvény.

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett

támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.4

Az elszámolható költségek köre: - figyelembe véve a támogatható tevékenységek esetében

meghatározott korlátokat

 Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése esetében:

o technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű

eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő

eszköz tartozéka) vételára,

o eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

o eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

o eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új

kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új

termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése esetén:

o technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű

eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő

eszköz tartozéka) vételára,

o eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

o eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

o eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új

kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új

termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében:

o az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége (A

felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai

célokat is szolgálnak):

(i) Épületgépészeti gépek

(ii) ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk

kapcsolódó berendezések, felszerelések,

(iii) a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz

működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték,

(iv)gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó

berendezések,felszerelések,

a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó

berendezések, felszerelések,

(v) elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati

csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó

berendezések,felszerelések,

(vii) szennyvíztároló,

(viii) szellőzési, légfrissítő berendezések,

(ix) felvonók,

(x) iparvágány,

(xi) hűtőkamra, (xii) siló,

(xiii) ipari kapuk,

(xiv) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

(xv) útépítés, parkoló, kerítés építés,

(xvi) őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.

o az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés,

átalakítás,korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás).

Felhívjuk a figyelmet, hogy ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm

költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként.

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft

értékű hardver beszerzése esetében:

 közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a vételár

mértékéig, közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei

a vételár mértékéig,

 közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei a

vételár mértékéig,

 a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségei,

 közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó

szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások.

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése esetében:

o termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek

beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

o immateriális javak (licenc) költségei,

o testreszabás költségei,

o migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

o betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva),

 Termelőeszközhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének

költsége, vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek

o azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,

o az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci

feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

o azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei

között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást

nyújtották.

http://www.vosz-kmrsz.hu/images/2014_dokumentumok/tamogathato_fejlesztesek.pdf